ThanhNhã 20:57 ngày 14/5/18 trong  Trà biếu

Hướng dẫn cách pha trà ô long chuyên nghiệp để có tách trà thơm, ngon

Sự khác nhau đó không phải do trà, mà là do người thưởng trà.Người uống trà thưởng trà theo kinh nghiệm và được coi là một nghệ thuật không thể giảng dạy.Nghệ thuật thưởng trà là một cái gì cần để tâm hồn, tâm não và thời gian luyện tập.Người thưởng trà cũng nên xem xét lại tâm trạng của ta lúc ấy ra sao, trình độ của ta thời ấy thế nào.
Có thể bạn quan tâm